• 13
    • 7
    • 5
    • 4
    • 1
    • 0

BİZDE CAZ

Yazan: Arif Mardin. Caz Ekspres, 1959

Caz müziği Avrupa'da hatta bütün dünyada Amerika'da olduğundan çok daha fazla rağbet görmektedir. Bu hadiseden, şu netice çıkıyor: Caz artık Amerika'nın milli bir müzik kolu olmaktan çıkarak dünya sanat alemine mal edilmiştir. Bunun sebepleri aşikardır. Müziğin bünyesinde en mühim yeri işgal eden beceri unsur, sadelik ve dinamizm, muayyen şartlar altında muayyen şekilde yaşayan her milletten unsurlara. Aşağı yukarı aynı şekilde hitap etmekte.

Türk caz müzisyenleri, kendi halk müziğimizde esasen mevcut olan bu unsurlardan dolayı Caz Müziğini anlamak ve icra etmek hususunda birçok Avrupa memleketlerinden daha avantajlı durumdadırlar.

Buna rağmen bugüne kadar, Türkiye'de Melih Gürel (Korno) ve Muvaffak Falay (Trompet) den başka dünya çapında sayılabilecek icracı yetişmemiştir. Şurası muhakkak ki memleketimizde Caz Müziğinin gelişmesini mümkün kılacak bir vasat mevcut değildir. Gece kulüplerimizde, konserlerde, radyolarda Cazın çok uzaktan akrabası olan eğlence müziği çalınmakta ve bazı müzisyenlerimiz de bu tarzı nihai hedef tutarak senelerden beri ayni yerde sayıklamaktadır. Her şeyi çabuk kavramaya yarayan dinamik Türk zekası bu kabil müzisyenlerimizin hiç olmazsa Caz'ın biraz olsun yakınlarına gelmelerine bile maalesef hiç yardım etmemiş, iyi Caz çalmak şöyle dulsun, bu müzisyenler aletlerinden temiz ses çıkartmaktan acizler.

Bazı söz sahibi kimseler, onlara milli bünyemize uygun olmayan sanat kollarının memleketimize getirilmesine muarızdırlar. Bu yüzden Caz müziği de bilhassa Rock'n Roll ve bir çember oyunundan başka bir şey olmayan Hoola Hoop ile bir tutularak halkımıza yanlış tanıtılmaktadır.

Şunu unutmayalım ki, bu saydıklarımız Caz sanatından çok uzak, birtakım yeni modalardan ibarettir.

Milli müziğimiz dururken niçin elin Amerikan cazbandını diyen bu gibi kimselere verilecek en iyi cevap şudur:

Caz'ın müziğimizden ayrı yeri vardır ve hiç bir şahıs istemediği bir müziği dinlemeye icbar bar edilemez.

Yalnız memleketimizde az bile olsa Caz müziğini seven bir kitle mevcuttur ve bunlara “züppe” diyerek işin içinden çıkmak yanlıştır. Piyasa şarkılarıyla bugün girift bir san'at haline gelmiş olan caz müziğini birbirinden tefrik edemeyen şahıslara bu mevzularda pek fikir yürütmemelerini tavsiye etmek gerekiyor.

Bizde Caz, daha yüksek seviyelere erişecektir. Fakat bu, müzisyenlerin terakkisiyle; yani, icracılarımızın kuvvetli bir teknik, deşifraj, iyi bir kulak ve armoni bilgisine malik oldukları gün olacaktır.

Diğer taraftan Caz bilgisinin çok, pek çok plak dinlemekle ilerleyeceğini de hatırda tutmalı. Memleketimizde bir Caz mektebi mevcut olmadığından bilenler bilmeyenlere iletir, yukarıda bahsettiğimiz teknik hususlar için de konservatuvara devam edilirse, çaldıkları müziğin kalitesi yüksek olacağı gibi dinleyicilere de caz müziğini aşılayabileceklerdir.

Netice Caz severlerin miktarının artmasından doğacak olan merak ve satın alma gücünden dolayı da plakcılık, radyo, televizyon ve eğlence yerleri bakımından bir Caz endüstrisi meydana gelebilir.

Okumaya devam edin
Yorumlar (0)
Yorumunuz maksimum 180 karakter içerebilir.
Daha fazla karakterde yorum yazmak için Giriş yapabilirsiniz yada Üye olabilirsiniz